banner_2021_1_

Bộ Công Thương thực hiện Chế độ báo cáo thống kê điện tử từ ngày 1/6

Ngày 12-05-2020

Từ ngày 1/6/2020, Bộ Công Thương sẽ thực hiện Chế độ báo cáo thống kê điện tử trên toàn bộ hệ thống thay cho báo cáo thống kê bằng văn bản; nhằm thực hiện chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế, xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ.  

Đây là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh tại Chỉ thị số 09/CT-BCT ngày 8/5/2020 về thực hiện Chế độ báo cáo thống kê điện tử của Bộ Công Thương.

Thời gian qua, công tác thống kê của Bộ Công Thương đã thực hiện nghiêm túc với chất lượng cao, cung cấp kịp thời các báo cáo theo quy định của Nhà nước. Thông tin thống kê công nghiệp và thương mại là công cụ quan trọng phục vụ việc đánh giá, dự báo tình hình, xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành Công Thương. Đồng thời, đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ, Trung ương Đảng, Chính phủ và các kỳ họp Quốc hội nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội giao cho ngành Công Thương.

Để đáp ứng yêu của Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/1/2019 của Chính phủ quy định Chế độ báo cáo của các cơ quan hành chính Nhà nước và thực hiện Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 24/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế, xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương ra chỉ thị: Lãnh đạo Sở Công Thương, lãnh đạo Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc bộ phận thống kê chấp hành nghiêm túc Thông tư số 41/2016/TT/BCT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Đối với lãnh đạo đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Bộ, thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc bộ phận làm công tác thống kê chấp hành nghiêm túc Thông tư số 42/2016/TT-BCT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Bộ Công Thương. Với các lãnh đạo các Tổng công ty thuộc Bộ, thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc bộ phận làm công tác thống kê chấp hành nghiêm túc Thông tư số 38/2011/TT-BCT ngày 14/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chế độ báo cáo áp dụng đối với Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ;

Ngoài ra, Bộ Công Thương yêu cầu lãnh đạo: Sở Công Thương, Quản lý thị trường, đơn vị hành chính sự nghiệp và Tổng công ty thuộc Bộ cần triển khai sử dụng hiệu quả Chế độ báo cáo thống kê điện tử trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương thay cho báo cáo giấy (http://cdbcthongke.moit.gov.vn) theo hướng dẫn kèm theo Chỉ thị số 09/CT-BCT; trang bị máy tính có kết nối internet cho bộ phận thống kê, đồng thời bảo mật an toàn, an ninh thông tin. Cán bộ, công chức trực tiếp sử dụng có trách nhiệm bảo mật tài khoản truy cập, sử dụng tài khoản theo đúng mục đích và bàn giao tài khoản khi thay đổi vị trí công tác.

Đồng thời, phải củng cố, tăng cường cán bộ làm công tác thống kê. Hàng năm, bố trí đúng cán bộ tham gia đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ thống kê khi có giấy mời của Bộ Công Thương; kiểm tra số liệu trước khi gửi báo cáo và chịu trách nhiệm về mức độ chính xác của số liệu gửi báo cáo.

Riêng với lãnh đạo Sở Công Thương, Bộ Công Thương đề nghị, tăng cường công tác phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin với Cục Thống kê trên địa bàn nhằm đảm bảo thông tin đầy đủ, kịp thời, phục vụ có hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước theo ngành, lĩnh vực của Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng như của Bộ Công Thương. Về thời hạn gửi báo cáo, căn Bộ Công Thương yêu cầu Sở Công Thương, Quản lý thị trường thực hiện từ ngày 22 đến 29 hàng tháng.

Theo nội dung Chỉ thị 09/CT-BCT, chế độ báo thống kê điện tử sẽ được Bộ Công Thương áp dụng từ ngày 1/6/2020 trên toàn bộ hệ thống thay cho báo cáo thống kê bằng văn bản; Bộ Công Thương đề nghị lãnh đạo Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Bộ, các Tổng công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai; có trách nhiệm kiểm điểm, xử lý nghiêm các công chức không chấp hành Chế độ báo cáo thống kê điện tử đúng quy định.

Bộ Công Thương nhấn mạnh, kết quả chấp hành Chế độ báo cáo thống kê điện tử sẽ là một tiêu chí để đánh giá chất lượng công tác của đơn vị. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh để kịp thời hướng dẫn, xử lý.

Hiện Bộ Công Thương giao Vụ Kế hoạch làm đơn vị chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện Chế độ báo cáo; tổng hợp ý kiến các đơn vị để đề xuất Bộ trưởng chỉ đạo.

Nguồn: congthuong.vn

Bình luận

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
bocongthuong4hhgiaybokhcntissue_
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 9
Trong ngày: 26
Trong tuần: 587
Lượt truy cập: 742414

Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô

Địa chỉ: 59 Vũ Trọng Phụng - Phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 024.3858.1072; Email: viengiayvietnam@gmail.com; Website: http://rippi.com.vn