banner_2021_1_

Giới thiệu năng lực Trung tâm Phân tích và Kiểm định

Ngày 11-12-2018

Trung tâm Phân tích và Kiểm định được thành lập từ những ngày đầu thành lập Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô. Tiền thân của trung tâm là phòng hóa nghiệm, qua nhiều lần đổi tên, tới nay là Trung tâm Phân tích và Kiểm định.

Chức năng và nhiệm vụ chính  của Trung tâm được nêu rõ trong Quyết định số 230/QĐ-BCT ngày 18 tháng 01 năm 2018 của Bộ Công Thương, cụ thể như sau:

- Chức năng:

+ Thực hiện phân tích, thử nghiệm, giám định nguyên vật liệu, các sản phẩm bột giấy, giấy, thiết bị phục vụ ngành giấy; đánh giá, chứng nhận sự phù hợp của  sản phẩm  hàng hóa (trong ngành giấy) với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn quốc tế;

+ Đào tạo và hướng dẫn về lĩnh vực phân tích nguyên liệu, bột giấy, giấy, cáctông và các sản phẩm liên quan.

- Nhiệm vụ:

+ Tham gia xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho sản phẩm giấy và bột giấy và các sản phẩm liên quan;

+ Thực hiện công tác phân tích, giám định nguyên vật liệu, các sản phẩm giấy và bột giấy, công nghệ và thiết bị ngành giấy;

+ Thực hiện công tác đánh giá, chứng nhận sự phù hợp của  sản phẩm hàng hóa (trong ngành giấy) với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn quốc tế;

+ Phối hợp với các đơn vị khác triển khai các nhiệm vụ và dịch vụ KHCN;

+ Đào tạo cán bộ phân tích, thử nghiệm và giám  định các sản phẩm giấy, bột giấy, công nghệ và thiết bị ngành giấy;

+ Hợp tác với các cơ quan trong và ngoài nước về công tác kiểm tra, thử nghiệm, giám định chất lượng sản phẩm giấy, bột giấy phục vụ công tác xuất nhập khẩu.

- Về nhân lực: Hiện nay là 11 CBVC, dự kiến sẽ tuyển thêm và đào tạo phục vụ cho công tác thử nghiệm và giám định... đến năm 2025 là 15 và 2030 là 20 CBVC. Ngoài ra Trung tâm Phân tích và Kiểm định còn hợp tác với một số chuyên gia ngành giấy và các ngành liên quan.

Để đáp ứng được các yêu cầu ngày càng cao về hoạt động nghiên cứu cũng như trong lĩnh vực phân tích và kiểm định chất lượng Trung tâm Phân tích và Kiểm định đã đầu tư có chiều sâu, nâng cấp và mua sắm thêm các trang thiết bị mới hiện đại, xây dựng hệ thống phòng thử nghiệm - giám định đầu ngành, đạt tiêu chuẩn quốc tế, tăng khả năng cạnh tranh và hội nhập.

  1. Dịch vụ thử nghiệm: TT Phân tích và Kiểm định cung cấp các dịch vụ thử nghiệm nguyên liệu, bột giấy, giấy và các tông và các sản phẩm có liên quan (Bảng giá đính kèm).

bnggikimnh1

bnggikimnh2

bnggikimnh3

Phòng thử nghiệm đã được Bộ Công thương đánh giá và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm số 3311/GCN-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2017 trong lĩnh vực Cơ lý và Hóa học đối với các sản phẩm Giấy, Bột giấy.

giychng_nhn_ng_k_th_nghim

ph_lc_danh_mc_th_nghim

Phòng thử nghiệm của Trung tâm đã được Văn phòng chứng nhận Chất lượng BoA công nhận đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 đối với 10 phép thử nghiệm trong lĩnh vực cơ và hóa với mã số VILAS 1051 (Quyết định công nhận số 465.2017/QĐ-VPCNCL ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Văn phòng công nhận chất lượng BOA).
chngchvilas

Phòng thử nghiệm đã được Bộ Công thương đánh giá và cấp Quyết định về việc chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp số 4047/QĐ - BCT, ngày 24 tháng 10 năm 2017 chỉ định là tổ chức thử nghiệm các sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh theo các quy định tại QCVN 09:2015/BCT được ban hành kèm theo thông tư số 36/2015/TT-BCT và thông tư số 33/2016/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

  1. Dịch vụ Giám định

TT Phân tích và Kiểm định cung cấp dịch vụ kiểm định các sản phẩm giấy, bột giấy và các sản phẩm có liên quan trong ngành giấy bao gồm:

  • Kiểm định chất lượng bột giấy;
  • Kiểm định chất lượng giấy loại (giấy phế liệu);
  • Kiểm định chất lượng nguyên liệu sản xuất bột giấy (dăm mảnh và gỗ khúc)

(Theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định số 153/GCN-BCT ngày 15 tháng 01 năm 2018)

Khi có nhu cầu về dịch vụ thử nghiệm và kiểm định như trên, quý khách hàng vui lòng liên hệ: 

Số điện thoại: 0983.324.704; Email: Donguyet1980vg@gmail.com

Rất mong nhận được sự ủng hộ và hợp tác của Quý khách hàng.

Bình luận

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
bocongthuong4hhgiaybokhcntissue_
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 7
Trong ngày: 24
Trong tuần: 587
Lượt truy cập: 742401

Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô

Địa chỉ: 59 Vũ Trọng Phụng - Phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 024.3858.1072; Email: viengiayvietnam@gmail.com; Website: http://rippi.com.vn