banner_2021_1_

Chức năng nhiệm vụ

Ngày 02-03-2017

 

Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô là đơn vị nghiên cứu đầu ngành trong lĩnh vực Bột giấy và Giấy với bề dày lịch sử lâu năm, Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô có các chức năng nhiệm vụ sau:

1. Chức năng cơ bản :

- Tham gia xây dựng chiến lược và quy hoạch phát triển ngành giấy;

- Nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu triển khai khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nguyên liệu; thiết bị phụ tùng và sản phẩm giấy và xenlulô; 

- Dịch vụ khoa học và công nghệ;

- Công tác tiêu chuẩn hóa của ngành;

- Công tác phát triển nguồn nhân lực;

- Dịch vụ thông tin khoa học và công nghệ.

2. Nhiệm vụ:

- Tham gia xây dựng kế hoạch, quy hoạch và chiến lược phát triển ngành giấy;

- Nghiên cứu và phát triển các nguồn nguyên liệu sản xuất bột giấy và giấy;

- Nghiên cứu và phát triển công nghệ, thiết bị sản xuất bột giấy và giấy;

- Nghiên cứu và phát triển các giải pháp bảo vệ môi trường ngành giấy;

- Tham gia xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho sản phẩm  bột giấy và giấy;

- Thực hiện công tác phân tích, thử nghiệm, kiểm định, giám định, chứng nhận sự phù hợp của nguyên vật liệu, sản phẩm giấy, bột giấy, môi trường và các ngành liên quan;

- Thực hiện công tác dịch vụ khoa học và công nghệ giấy, công nghệ môi trường;

- Thực hiện công tác thông tin KHCN chuyên ngành;

- Phối hợp đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật ngành công nghệ giấy, công nghệ môi trường;

- Đào tạo chuyển giao công nghệ giấy sản xuất bột giấy và giấy;

- Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường ngành giấy;

- Thực hiện sản xuất thử nghiệm các đề tài và dự án;

- Sản xuất bột giấy, giấy các loại và các sản phẩm có liên quan;

- Phối hợp sản xuất sản phẩm hóa chất ngành giấy;

 - Kinh doanh các sản phẩm giấy, bột giấy, vật tư, hóa chất máy móc thiết bị ngành giấy và các sản phẩm có liên quan;

 - Xuất nhập khẩu trực tiếp công nghệ và sản phẩm bột giấy, giấy, máy móc thiết bị và phụ tùng, hóa chất, vật liệu ngành giấy.  

* Ngành nghề, hoạt động và kinh doanh

- Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học công nghệ ngành giấy, môi trường và các ngành liên quan;

- Sản xuất bột giấy, giấy và bìa;

- Thiết kế chế tạo máy chuyên dụng ngành giấy;

- Sản xuất thiết bị máy móc ngành giấy, môi trường và các ngành liên quan;

- Sản xuất sản phẩm hóa chất ngành giấy;

- Phân tích, thử nghiệm, kiểm định, giám định, chứng nhận sự phù hợp của nguyên vật liệu, sản phẩm giấy và bột giấy;

- Tư vấn chuyển giao công nghệ sản xuất bột giấy, giấy và bìa;

- Tư vấn dịch vụ thương mại trong ngành giấy, môi trường và các ngành liên quan;

- Tư vấn đầu tư sản xuất bột giấy, giấy, bìa và các ngành sản xuất liên quan đến ngành giấy;

- Dịch vụ nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ xử lý nước thải, bảo vệ môi trường trong công nghiệp bột giấy, giấy và các ngành liên quan;

- Dịch vụ tư vấn đầu tư, thiết kế kỹ thuật, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực xử lý chất thải rắn, chất thải lỏng và khí thải của ngành công nghiệp sản xuất bột giấy, giấy và các ngành liên quan;

- Dịch vụ phân tích đánh giá chất lượng nước tự nhiên, nước thải và các chất thải của ngành sản xuất bột giấy, giấy và các ngành liên quan;

- Kinh doanh các sản phẩm giấy, bột giấy và các sản phẩm có liên quan;

- Kinh doanh các loại vật tư, hóa chất máy móc thiết bị trong lĩnh vực xử lý chất thải công nghiệp bột giấy, giấy và các ngành liên quan;

- Tổ chức các hoạt động thông tin khoa học, công nghệ, kinh tế ngành giấy;

- Hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường ngành giấy; đầu tư trực tiếp, liên doanh liên kết, dịch vụ khoa học, công nghệ chuyên ngành với các tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài;

- Đào tạo chuyển giao công nghệ sản xuất bột giấy và giấy;

- Xuất, nhập khẩu trực tiếp công nghệ và sản phẩm bột giấy, giấy, máy móc thiết bị và phụ tùng, hóa chất, vật liệu trong ngành giấy, môi trường và các ngành liên quan;

- Các lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ, sản xuất kinh doanh, dịch vụ và các ngành nghề khác phù hợp với điều kiện năng lực của Viện, nhu cầu thị trường và được pháp luật cho phép;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ Công Thương.

Bình luận

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
bocongthuong4hhgiaybokhcntissue_
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 7
Trong ngày: 78
Trong tuần: 1075
Lượt truy cập: 1352894

Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô

Địa chỉ: 59 Vũ Trọng Phụng - Phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 024.3858.1072; Email: viengiayvietnam@gmail.com; Website: http://rippi.com.vn