banner_2021_1_

Đại hội Công đoàn Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ngày 16-05-2023

Sáng ngày 15/5/2023, tại Hội trường Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô Đại hội Đại biểu Công đoàn Viện lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Toàn cảnh Đại hội

Tham dự đại hội, về phía Công đoàn Bộ Công Thương có đồng chí Nguyễn Minh Huệ - Chủ tịch Công đoàn và các đồng chí trong Ban thường vụ Công đoàn Bộ Công Thương.

Về phía Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô có đồng chí Cao Văn Sơn - Chi ủy viên, Viện trưởng cùng toàn thể đại biểu Đoàn viên công đoàn Viện.

Thay mặt Đoàn chủ tịch, đồng chí Đoàn Thị Lệ Huyền - Phó Chủ tịch Công đoàn Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô nhiệm kỳ 2017 - 2023 trình bày Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2023 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028.

dai_hoi_cd_vien_nhiem_ky_2023-2028_a2

Đồng chí Đoàn Thị Lệ Huyền - Phó Chủ tịch Công đoàn Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô nhiệm kỳ 2017 - 2023 trình bày Báo cáo tổng kết tại Đại hội

Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ 2017 - 2023, Ban Chấp hành Công đoàn Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô luôn bám sát Nghị quyết Công đoàn của Bộ Công Thương, Nghị quyết Công đoàn của Viện, đồng thời động viên Đoàn viên công đoàn nâng cao vai trò, trách nhiệm, phát huy sáng kiến, nỗ lực, vượt khó phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đẩy nhanh tiến độ giải quyết công việc của Viện; tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào do Công đoàn Bộ Công Thương phát động như tổ chức “Tuần cao điểm”, “Tháng cao điểm”...Công đoàn Viện  rất chú trọng xây dựng tình đoàn kết, gắn bó, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong toàn thể đoàn viên; chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng tới đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên thông qua những công việc cụ thể như tổ chức họp mặt tặng quà cho đoàn viên nữ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, tặng quà cho các cháu thiếu nhi là con em Đoàn viên công đoàn Viện nhân ngày 1/6 và Tết thiếu nhi, kịp thời động viên, thăm hỏi các đoàn viên công đoàn ốm, đau hoặc gia đình có việc hiếu…, thể hiện tinh thần trách nhiệm và tương thân tương ái giữa các đoàn viên công đoàn.

Cũng trong nhiệm kỳ này, Công đoàn Công thương Việt Nam đã có quyết định trao tặng Bằng khen cho Công đoàn Viện. Bên cạnh đó, nhiều công đoàn viên thuộc Công đoàn Viện cũng được Bộ Công Thương và Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô tặng thưởng các danh hiệu cao quý như: kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương”, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương, danh hiệu chiến sĩ thi đua của Bộ Công Thương…

Ngoài những kết quả, thành tích đã đạt được, báo cáo cũng thắng thắn đề cập tới những hạn chế, tồn tại của công tác Công đoàn Viện nhiệm kỳ 2017 - 2023 như: Công tác bồi dưỡng, đào tạo nhằm nâng cao năng lực cho các đoàn viên công đoàn là nghiên cứu viên trẻ còn hạn chế; một số đoàn viên Công đoàn Viện chưa phát huy hết trách nhiệm, còn thụ động, trông chờ vào chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên.

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu phấn đấu với các mục tiêu cụ thể: Phấn đấu 100% cán bộ, đoàn viên công đoàn của Viện được học tập, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết và chủ trương công tác của công đoàn cấp trên; 100% các Tổ Công đoàn triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua; 100% các tổ Công đoàn đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc; phấn đấu hàng năm Công đoàn Viện và từ 2 đến 3 tổ Công đoàn thuộc Viện được nhận cờ thi đua, bằng khen của Công đoàn Bộ Công Thương..; giới thiệu cho Chi bộ ít nhất 05 đoàn viên ưu tú tham gia học đối tượng Đảng....

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Minh Huệ - Chủ tịch Công đoàn Bộ Công Thương ghi nhận đánh giá cao sự đoàn kết, thống nhất của Ban Chấp hành công đoàn và toàn thể đoàn viên, người lao động của Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô. Đồng chí Nguyễn Minh Huệ cũng đề nghị Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028 thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Ban chấp hành khóa mới tiếp tục phát huy các ưu điểm của Ban chấp hành nhiệm kỳ trước, luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động; Thực hiện tốt phương hướng, chương trình hành động cụ thể đã đề ra nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất; tập hợp đoàn kết, khích lệ đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Đại hội xem xét lựa chọn những người có năng lực, uy tín, sáng tạo, nhiệt tình có phương pháp tổ chức hoạt động Công đoàn để bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới 2023 – 2028.

 dai_hoi_cd_vien_nhiem_ky_2023-2028_a3

Đồng chí Nguyễn Minh Huệ - Chủ tịch Công đoàn Bộ Công Thương phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội đồng chí Cao Văn Sơn - Chi ủy viên, Viện trưởng Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô đã biểu dương những thành tích Công đoàn Viện đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và nhất trí với Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2023 và Phương hướng hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng chí nhấn mạnh, để phát huy kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế trong nhiệm kỳ qua và đạt được những mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, Ban Chấp hành Công đoàn Viện nhiệm kỳ 2023 - 2028 phải tăng cường sự phối hợp tốt giữa các Phòng ban và Trung tâm, quyết tâm thi đua thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ được giao. Các đồng chí Công đoàn viên phải luôn phấn đấu học tập, nâng cao trình độ trong thời đại Cách mạng Công nghệ để từng bước nâng cao đời sống cán bộ, công chức và người lao động của Viện.

 dai_hoi_cd_vien_nhiem_ky_2023-2028_a4

Đồng chí Cao Văn Sơn - Chi ủy viên, Viện trưởng Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô phát biểu tại Đại hội

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Nguyễn Minh Huệ - Chủ tịch Công đoàn Bộ Công Thương và đồng chí Cao Văn Sơn - Chi ủy viên, Viện trưởng Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô. Thay mặt Đoàn chủ tịch, đồng chí Nguyễn Hồng Thúy phát biểu cảm ơn các đồng chí đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả thành tích của cán bộ, công đoàn viên của Viện đã nỗ lực cố gắng đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Hy vọng trong thời gian tới tiếp tục được các đồng chí quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện để Công đoàn Viện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội đã đề ra.

dai_hoi_cd_vien_nhiem_ky_2023-2028_a13

Đồng chí Nguyễn Hồng Thúy  - Chủ tịch Công đoàn Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô nhiệm kỳ 2017 – 2023 phát biểu tại Đại hội

Đại hội tiến hành bầu Ban chấp hành Công đoàn Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 03 đồng chí: đồng chí Nguyễn Hồng Thúy, đồng chí Đoàn Thị Lệ Huyền, đồng chí Nguyễn Đức Chí. Bầu 05 đại biểu dự Đại hội Công đoàn cấp trên, trong đó có 04 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

dai_hoi_cd_vien_nhiem_ky_2023-2028_a5

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành công đoàn Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô nhiệm kỳ 2023 – 2028

 dai_hoi_cd_vien_nhiem_ky_2023-2028_a6

Đồng chí Nguyễn Minh Huệ - Chủ tịch Công đoàn Bộ Công Thương trao tặng Bằng khen cho Công đoàn Viện nhiệm kỳ 2017 - 2023

dai_hoi_cd_vien_nhiem_ky_2023-2028_a7

Đồng chí Nguyễn Minh Huệ - Chủ tịch Công đoàn Bộ Công Thương chúc mừng Ban chấp hành công đoàn Viện nhiệm kỳ 2023 – 2028

Một số hình ảnh của đại hội:

dai_hoi_cd_vien_nhiem_ky_2023-2028_a8

dai_hoi_cd_vien_nhiem_ky_2023-2028_a9

dai_hoi_cd_vien_nhiem_ky_2023-2028_a10

dai_hoi_cd_vien_nhiem_ky_2023-2028_a11

dai_hoi_cd_vien_nhiem_ky_2023-2028_a12

Phương Thảo

Bình luận

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
bocongthuong4hhgiaybokhcntissue_
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 10
Trong ngày: 22
Trong tuần: 928
Lượt truy cập: 1289165

Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô

Địa chỉ: 59 Vũ Trọng Phụng - Phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 024.3858.1072; Email: viengiayvietnam@gmail.com; Website: http://rippi.com.vn