banner_2021_1_

Lãnh đạo Viện qua các thời kỳ

Ngày 01-06-2022

 

1. Nhiệm kỳ 1969 - 1974                   

- Viện trưởng: KS. Nguyễn Đăng Ngay

2. Nhiệm kỳ 1974 - 1981

- Viện trưởng: TS. Đinh Sỹ Bằng

- Phó viện trưởng: KS. Đỗ Đức Bắc

3. Nhiệm kỳ 1981 - 1989

- Phó viện trưởng: KS. Đỗ Đức Bắc

- Phó viện trưởng: KS. Nguyễn Xuân Trường

4. Nhiệm kỳ 1989 - 1991

- Viện trưởng: KS. Đỗ Đức Bắc

- Phó viện trưởng: KS. Nguyễn Xuân Trường

5. Nhiệm kỳ 1991 - 1998

- Viện trưởng: KS. Nguyễn Văn Chiểu

- Phó viện trưởng: TS. Đào Sỹ Sành

- Phó viện trưởng: TS. Nguyễn Xuân Trường

6. Nhiệm kỳ 1998 - 2010

- Viện trưởng: TS. Đào Sỹ Sành

- Phó viện trưởng: TS. Vũ Quốc Bảo

7. Nhiệm kỳ 2010 - 2012

- Viện trưởng: TS. Vũ Quốc Bảo

- Phó viện trưởng: TS. Cao Văn Sơn

8. Nhiệm kỳ 2013 - 2021

- Viện trưởng: TS. Đặng Văn Sơn

- Phó viện trưởng: TS. Cao Văn Sơn

- Phó viện trưởng: ThS. Lê Công Hoàng

9. Nhiệm kỳ 2021 - 5/2022

- Viện trưởng: TS. Đặng Văn Sơn

- Phó viện trưởng: TS. Cao Văn Sơn

10. Nhiệm kỳ 6/2022 - đến nay

- Viện trưởng: TS. Cao Văn Sơn

Bình luận

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
bocongthuong4hhgiaybokhcntissue_
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 5
Trong ngày: 76
Trong tuần: 1075
Lượt truy cập: 1352877

Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô

Địa chỉ: 59 Vũ Trọng Phụng - Phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 024.3858.1072; Email: viengiayvietnam@gmail.com; Website: http://rippi.com.vn