banner_2021_1_

Khoa học Công nghệ & Môi trường

 • Đồng xử lý chất thải rắn trong lò hơi tầng sôi tại các nhà máy sản xuất giấy bao bì công nghiệp từ nguyên liệu giấy thu hồi: Thuận lợi, khó khăn, thách thức và giải pháp

  Đồng xử lý chất thải rắn bằng lò hơi tầng sôi giúp tận dụng được nhiệt lượng phục vụ lại quá trình sản xuất, xử lý được hầu hết chất thải rắn thông thường phát sinh, góp phần làm giảm chi phí đầu tư, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Giảm chi phí, tiết kiệm năng lượng trong sản xuất giấy bao bì

  Nhiều giải pháp kỹ thuật và quản lý giúp nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên liệu, năng lượng trong quá trình sản xuất tại các nhà máy giấy bao bì đã được đưa ra.
 • Giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý nước thải nhà máy sản xuất giấy bao bì

  Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô đã nghiên cứu ứng dụng công nghệ MBBR trong xử lý sinh học kỵ khí nước thải nhà máy sản xuất giấy bao bì công nghiệp.
 • Nghiên cứu chế tạo giấy không tráng phủ bề mặt dùng cho gia công sản phẩm đựng thực phẩm

  Bài báo nghiên cứu chế tạo giấy không tráng phủ bề mặt dùng cho gia công sản phẩm đựng thực phẩm từ nguồn nguyên liệu là bột giấy có sử dụng hóa chất chống thấm chuyên dụng. Nghiên cứu điều kiện công nghệ chế tạo giấy dùng cho gia công sản phẩm đựng thực phẩm (cốc, đĩa giấy) cho thấy, nguyên liệu sử dụng cho giấy dùng thực phẩm là bột giấy hóa học và bột cơ học. Hóa chất chống thấm chuyên dụng được bổ sung vào thành phần dịch gia keo bề mặt. Ở điều kiện công nghệ thích hợp, giấy đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và vệ sinh an toàn thực phẩm đối với giấy cho gia công sản phẩm đựng thực phẩm.
 • Công nghệ xử lý nước thải sản xuất giấy bao bì công nghiệp theo phương pháp kỵ khí có giá thể di động ở quy mô phòng thí nghiệm

  Mục đích của nghiên cứu là lựa chọn loại giá thể di động (MBBR) và tối ưu hóa yếu tố công nghệ như: thể tích giá thể và pH phù hợp trong bể sinh học kỵ khí có MBBR xử lý nước thải sản xuất giấy bao bì. Thí nghiệm được triển khai nghiên cứu trong 60 ngày. Kết quả nghiên cứu cho thấy, loại giá thể được lựa chọn có dạng khối lập phương màu trắng, kích thước 15 x 15mm, diện tích bề mặt riêng 8.000 -10.000 m2/m3, hiệu quả xử lý các chất hữu cơ COD đạt 88,08%; thể tích giá thể là 25%, pH từ 6,5 -7,5.
 • Nghiên cứu ảnh hưởng một số điều kiện phản ứng đến hoạt tính xử lý chất màu hữu cơ trong nước thải sản xuất bột giấy bằng công nghệ ozone bọt mịn

  Nghiên cứu trình bày quá trình xử lý màu trong nước thải sản xuất bột giấy bằng công nghệ ozone bọt mịn. Sự ảnh hưởng của các yếu tố như các phương pháp tạo ra các bọt ozone siêu nhỏ, nồng độ ban đầu của màu nước thải, pH dung dịch, độ mặn của dung dịch và những kết quả thu được bằng cách xây dựng phương trình động học bậc một được tiến hành làm rõ trong nghiên cứu này. Kết quả từ nghiên cứu suy ra được phương pháp ozone bọt mịn chứa nhiều tiềm năng do tình hiệu quả và an toàn trong quá trình xử lý nước thải. Bên cạnh đó, các yếu tố pH dung dịch  và độ mặn của dung dịch không ảnh hưởng lớn đến quá trình xử lý chất màu.
 • Nghiên cứu tính chất và chế tạo giấy làm ống hút

  Bài báo này trình bày các kết quả khảo sát tính chất của ống hút giấy trên thị trường và nghiên cứu chế tạo giấy làm ống hút từ nguồn nguyên liệu là bột giấy tẩy trắng có sử dụng hóa chất chống thấm chuyên dụng. Đã xác định được những tính chất cơ bản của ống hút giấy, giấy nhập khẩu sử dụng cho sản xuất ống hút giấy tại Việt Nam. Nghiên cứu xác định điều kiện công nghệ chế tạo giấy làm ống hút giấy cho thấy, lớp ngoài của ống hút giấy có thể chế tạo từ giấy có thành phần là 70% bột BHKP và 30% bột BSKP. Lớp giữ và lớp trong của ống hút có thể chế tạo từ bột giấy BHKP, BSKP và BCTPM với tỉ lệ tương ứng là 60%, 40% và 10%. Hóa chất chống thấm chuyên dụng được bổ sung vào thành phần dịch gia keo bề mặt bằng tinh bột oxi hóa. Ở điều kiện công nghệ thích hợp, giấy đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và vệ sinh an toàn thực phẩm đối với giấy làm ống hút tiếp xúc thực phẩm.
 • Nghiên cứu đồng đốt chất thải rắn trong lò hơi tại Công ty TNHH Xưởng giấy Chánh Dương và Công ty TNHH Giấy Kraft Vina

  Các tác giả đã xây dựng hệ số phát thải trung bình đối với chất thải rắn thông thường và chất thải rắn nguy hại phát sinh từ ngành sản xuất giấy và bột giấy là 122,41 và 0,95 kg/tấn giấy, tương ứng. Trên cơ sở đó, các tác giả đã ước tính được khối lượng chất thải rắn công nghiệp phát sinh là 54.9112 tấn chất thải rắn thông thường, 426 tấn chất thải rắn nguy hại (năm 2020); 91.740 tấn chất thải rắn thông thường, 712 tấn chất thải rắn nguy hại (năm 2025). Tác giả cũng đã trình bày kết quả thử nghiệm đồng đốt chất thải rắn không nguy hại trong lò hơi của Công ty TNHH xưởng giấy Chánh Dương và Công ty TNHH Giấy Kraft Vina. Kết quả cho thấy khi đồng đốt chất thải từ nhà máy giấy trong lò hơi sử dụng nhiên liệu than và trong lò hơi sử dụng củi thì các chỉ tiêu ô nhiễm của khói thải vẫn đạt quy chuẩn môi trường.
 • Nghiên cứu công nghệ MBR (Membrane Biological Reactors - Bể phản ứng sinh học có sử dụng màng) nhằm nâng cao hiệu quả xử lý sinh học hiếu khí cho nước thải sản xuất bột giấy và giấy

  Nghiên cứu đánh giá khả năng xử lý nuớc thải giấy và bột giấy bằng công nghệ màng lọc sinh học (MBR) trong quy mô phòng thí nghiệm. Bể phản ứng được thiết kế với dung tích 155 lít (L*W*H =50*38,75*80 cm) và sử dụng module màng nhúng chìm có kích thước lỗ lọc tương đương 0,03 µm. Nghiên cứu bố trí thí nghiệm, đánh giá hiệu quả xử lý nuớc thải sản xuất bột giấy và giấy trong thời gian 30 ngày. Hiệu quả xử lý trung bình COD, BOD5, độ màu và TSS tương ứng lần luợt 86,44; 91,47; 87,43  và 79,73%. Trong 30 ngày nghiên cứu, năng suất lọc giảm dần từ 31 xuống còn 23,8 lít/m2.h. Ứng dụng thử nghiệm công nghệ màng lọc sinh học trên quy mô thực tế với nuớc thải sản xuất giấy bao bì công nghiệp đạt hiệu quả 90 – 96% đối với COD, 91 – 97% đối với BOD5; 70 – 90% độ màu và đặc biệt đạt 95 – 98% với TSS. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy ứng dụng tiềm năng của sự kết hợp giữa xử lý sinh học và lọc màng trong việc tái chế nước thải ngành giấy.
 • Biomass và rác thải: Giải pháp năng lượng cho ngành giấy

  Ngành giấy tiêu thụ năng lượng lớn thứ 5 trên thế giới – sử dụng 4% năng lượng toàn cầu mỗi năm. Do đó, nhu cầu tiêu hao nhiên liệu tương ứng cũng vô cùng lớn.
2 3 4 5 6 » ( 9 )
bocongthuong4hhgiaybokhcntissue_
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 12
Trong ngày: 36
Trong tuần: 1026
Lượt truy cập: 984854

Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô

Địa chỉ: 59 Vũ Trọng Phụng - Phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 024.3858.1072; Email: viengiayvietnam@gmail.com; Website: http://rippi.com.vn