banner_2021_1_

Lịch sử phát triển

Ngày 28-03-2017

 

Ngày 05/02/1969 Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô được thành lập theo Quyết định số 24-CP của Hội đồng Chính Phủ do Kỹ sư Nguyễn Đăng Ngay làm Viện trưởng. Trụ sở đầu tiên được đặt tại Xí nghiệp Giấy Dân Việt - Hợp tác xã Giấy Đông Thành (Làng Bưởi). Năm 1970, Viện được chuyển về Thành phố Việt Trì, Phú Thọ. Viện trực thuộc Bộ Công nghiệp nhẹ.

Quyết định số 455/CNN ngày 18 tháng 9 năm 1991 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ về việc sáp nhập Xí nghiệp giấy ảnh Bình Minh Hà Nội và Xí nghiệp khoa học sản xuất giấy thành phố Hồ Chí Minh vào Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô và chuyển trụ sở về Hà Nội.

Quyết định số 1422/CNN – TCCĐ ngày 31/12/1992 Quyết định sửa đổi quyết định số 455/CNN – TCCĐ ngày 18/9/1991 của Bộ Công nghiệp nhẹ về việc tách Xí nghiệp giấy ảnh Bình Minh và Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô.

Quyết định số 265/QĐ–GVN.HN ngày 13/12/2006 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Giấy Việt Nam về việc ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô theo cơ chế tự trang trải kinh phí.

Quyết định số 216/QĐ - GVN.HN ngày 22 tháng 6 năm 2011 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam về việc phê duyệt đề án chuyển đổi Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ và đổi tên thành Công ty TNHH Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô.

Quyết định số 418/QĐ-GVN.HN ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam về việc phê duyệt đề án chuyển đổi, Công ty TNHH Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô đã đổi tên trở lại là Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô.

Quyết định số 88/QĐ-BCT ngày 12/01/2017 của Bộ Công Thương về việc chuyển Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam về trực thuộc Bộ Công Thương.

Trong quá trình phát triển Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô đã nhận được Huân chương, nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Đảng, Công đoàn như Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2003, Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2004; 2006, Bằng khen của Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội năm 2005; 2006 và nhiều phần thưởng cao quý do Nhà nước, Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) trao tặng như Huân chương lao động hạng 3 do Nhà nước trao tặng năm 2008, Bằng khen của Bộ Công Thương năm 2008; 2009, Cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua” năm 2002, 2007 của Bộ Công Thương...

Bình luận

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
bocongthuong4hhgiaybokhcntissue_
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 6
Trong ngày: 44
Trong tuần: 1289
Lượt truy cập: 1291185

Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô

Địa chỉ: 59 Vũ Trọng Phụng - Phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 024.3858.1072; Email: viengiayvietnam@gmail.com; Website: http://rippi.com.vn