banner_2021_1_

Môi trường

Ngày 17-05-2023

 

Tư vấn

- Tư vấn lập hồ sơ đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá sơ bộ tác động môi trường; đánh giá tác động môi trường (ĐTM), đăng ký môi trường;

- Tư vấn lập hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường gồm: các công trình biện pháp thu gom, xử lý nước thải, khí thải, tiếng ồn, độ rung, chất thải rắn (sinh hoạt, công nghiệp, nguy hại). Các nội dung liên quan đến việc nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất; Kế hoạch quản lý, giám sát môi trường và các công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, quan trắc môi trường; Cải tạo, phục hồi môi trường;

- Tư vấn, xây dựng phương án vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải bảo vệ môi trường;

- Quan trắc và phân tích các chỉ tiêu môi trường (nước thải, khí thải, bùn thải, môi trường lao động…), hoạt động dịch vụ kỹ thuật về môi trường để phục vụ công tác quản lý và bảo vệ môi trường;

- Tư vấn đầu tư, thiết kế kỹ thuật, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực xử lý chất thải rắn, nước thải và khí thải của ngành công nghiệp sản xuất giấy, bột giấy và các ngành liên quan.

- Tư vấn lập báo cáo đầu tư, dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật và dự toán các công trình bảo vệ môi trường và xử lý các chất thải (chất thải rắn công nghiệp thông thường; chất thải nguy hại; nước thải; bụi, khí thải và các chất ô nhiễm khác);

- Tư vấn thiết kế, thi công, giám sát thi công, lắp đặt các công trình bảo vệ môi trường và xử lý ô nhiễm môi trường đặc biệt là các công trình xử lý nước thải và khí thải.

Chuyển giao công nghệ 

- Công nghệ tạo bùn hạt hiếu khí nhằm nâng cao hiệu quả xử lý nước thải của nhà máy liên hợp bột và giấy;

- Công nghệ MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor- Giá thể sinh học tự do) nâng cao hiệu quả xử lý sinh học hiếu khí tại nhà máy giấy bao bì;

- Công nghệ khử màu nước thải sản xuất bột giấy và giấy bằng phương pháp keo tụ điện hóa;

-  Ứng dụng bọt ozone kích thước micro cho xử lý màu nước thải sản xuất bột giấy và giấy; 

-  Công nghệ MBR (Membrane Biological Reactors - Bể phản ứng sinh học có sử dụng màng) nhằm nâng cao hiệu quả xử lý sinh học hiếu khí cho nước thải sản xuất bột giấy và giấy.

 

 * Liên hệ theo số điện thoại: 0904.142.261; Email: thuhienria1@gmail.com

Bình luận

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
bocongthuong4hhgiaybokhcntissue_
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 5
Trong ngày: 12
Trong tuần: 300
Lượt truy cập: 1328271

Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô

Địa chỉ: 59 Vũ Trọng Phụng - Phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 024.3858.1072; Email: viengiayvietnam@gmail.com; Website: http://rippi.com.vn