banner_2021_1_

Thông báo về việc viết bài đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Công Thương

Ngày 06-10-2021

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Công Thương (ISSN: 0866-7756) là ấn phẩm tổng hợp về lĩnh vực khoa học và công nghệ của ngành Công Thương do Tạp chí Công Thương thực hiện, Vụ Khoa học và Công nghệ phối hợp và chịu trách nhiệm nội dung, Tạp chí phát hành định kỳ 3 tháng một kỳ. Các bài báo khoa học đăng trên Tạp chí được tính điểm khoa học phục vụ đắc lực cho tổ chức, cá nhân trong hoạt động thông tin, trao đổi, học tập, nghiên cứu.

 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Công Thương.

Để tạo điều kiện cho các nhà khoa học trong và ngoài Bộ đăng tải các hoạt động khoa học, chuyển giao công nghệ, các bài viết tổng quan khoa học, các ý kiến trao đổi về học thuật có giá trị khoa học và thực tiễn trên các lĩnh vực nghiên cứu thuộc ngành Công thương. Bộ Công Thương xin thông báo đến các đơn vị, nhà khoa học gửi bài đăng Tạp chí với các nội dung tại Công văn số 1019/BCT-KHCN.

Công văn và mẫu bài báo đính kèm: Congvan so1019/BCT-KHCN.pdf  Maubaibao.doc

Bình luận

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
bocongthuong4hhgiaybokhcntissue_
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 5
Trong ngày: 25
Trong tuần: 929
Lượt truy cập: 1289254

Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô

Địa chỉ: 59 Vũ Trọng Phụng - Phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 024.3858.1072; Email: viengiayvietnam@gmail.com; Website: http://rippi.com.vn